je zahrnuté

v cene projektu

vŕtanie, osadenie modrými studničnými
rúrami s atestom priemer 125,
obsyp, ucpávka od povrchovej vody a začerpanie studne.
V prípade záujmu riešenia na klúč po dohode so zákazníkom osadíme
šachtu, pomôžeme s výberom vhodného čerpadla, zapojenie do systému,
Miesto pôsobenia: západné a stredné Slovensko.

Zaujímavé dáta z našej firmy
368
Hotových studní
99 %
Spokojnosť klientov
3231
Vyvŕtaných metrov
14
Priemerný počet dní od objednávky po finalizáciu